Wettelijke eisen voor een Webshop

Wettelijke eisen voor een Webshop Wettelijke eisen voor een Webshop

Wetgeving: Ben je ondernemer met een Webwinkel, oftewel biedt je via internet producten of diensten aan?
Dan zijn er in de wetgeving een aantal verplichtingen vastgelegd waar je je aan moet houden.
Dit is gedaan om het vertrouwen van de consument in elektronische winkels te vergroten.

De verplichtingen vormen een extra bescherming voor klanten van Webshops omdat
deze bij het kopen van producten de verkoper niet in levende lijve ontmoeten.
Eén van de plichten is dat je voldoende informatie over je bedrijf en de voorwaarden verstrekt.

Informatie op website: Als webwinkelier ben je verplicht de bezoekers van je website tijdig te informeren
wie je bent en hoe je zaken doet. wettelijke eisen voor een webshop
Deze informatie moet duidelijk op de website vermeld staan en voor ieder begrijpbaar zijn.

De volgende gegevens ben je verplicht te vermelden:
naam onderneming; wettelijke eisen voor een webshop
adres onderneming; wettelijke eisen voor een webshop 
telefoonnummer (en faxnummer);
e-mailadres;
registratienummer Kamer van Koophandel;
btw-identificatienummer;

Belangrijkste kenmerken van het product: Je bent verplicht om op een duidelijke en
begrijpelijke wijze de belangrijke gegevens (bijvoorbeeld typenummer van het product, kleur) te melden;
de prijs van het product inclusief alle belastingen; de kosten van aflevering;
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering; termijn voor aanvaarding aanbod;
de verschillende technische stappen tot het sluiten van de overeenkomst met herstelmogelijkheden om
ongewilde handelingen ongedaan te maken; de algemene voorwaarden en de bedenktijd

Bedenktijd: Wanneer je producten op afstand verkoopt, hebben klanten (bijna altijd) recht op een zichttermijn, oftewel bedenktijd.
Dit geldt onder andere voor het verkopen via internet, e-mail, postorderbedrijf, telefoon en bestelbonnen.
De bedenktijd is een periode waarbinnen de klant het aangeschafte product zonder
opgaaf van reden of enige verplichting terug kan sturen.
Je mag hier als winkelier geen kosten voor in rekening brengen of eisen dat de verpakking ongeopend moet zijn.

Je mag wel bepalen dat de verzendkosten voor retourzending voor rekening van de koper zijn.
Let op! De periode moet minimaal 14 werkdagen bedragen.
Je moet bezoekers van je webwinkel informeren welke bedenktijd je aanhoudt,
anders wordt deze automatisch verlengd tot drie maanden.
De bedenktijd gaat in op het moment dat de klant het product ontvangt.

Informatie bij levering: Wanneer je de producten levert, moet de afgesloten overeenkomst schriftelijk of op een
duurzaam toegankelijke gegevensdrager meeleveren.
Dit houdt in de hierboven genoemde gegevens en de volgende aanvullende informatie:
de garantie; de serviceverlening;
mogelijkheid en wijze waarop consument kan ontbinden.

Deze informatie dient in ieder geval schriftelijk te gebeuren;
adres voor zover het niet reeds vermeld is (geen postadres, maar een bezoekadres);
het telefoonnummer van een eventuele helpdesk;
de automatische ontbinding van een eventuele betalingsregeling, mocht de consument
het product retourneren en zijn geld terugvragen.

Overeenkomst ontbinden: De klant mag in bepaalde gevallen de overeenkomst ontbinden.
Dit is het geval wanneer de overeenkomst is gesloten als gevolg van een onduidelijk stappenplan.
Ook moet je klanten na de koop zo snel mogelijk een bevestiging van de order toesturen.
Per automatische e-mail kan dit al binnen enkele seconden gebeuren.
Zolang de klant nog geen bevestiging heeft ontvangen, heeft deze het recht de overeenkomst te ontbinden.

Toezicht: De Consumentenautoriteit houdt toezicht op het naleven van onder meer de bovenstaande informatieverplichtingen.
Indien zij constateert dat je bepaalde informatie op je website niet verstrekt, kan zij handhavend
optreden om ervoor te zorgen dat je de regels naleeft.

Cookies: De cookiewet geldt in heel Europa en bepaalt dat bedrijven voortaan toestemming
moeten vragen voordat ze een (niet-functionele) cookie plaatsen. Waar functionele cookies
het gebruik van je website soepeler laten verlopen (bijvoorbeeld met inloggegevens of
in het winkelmandje), worden analytische en tracking
cookies met name voor advertentiedoeleinden gebruikt.
Voor analytische cookies heb je soms toestemming nodig, voor tracking cookies altijd.

Het is wettelijk van belang dat je website wel volledig vrij toegankelijk is, ook al
stemt een gebruiker niet in met bepaalde cookies.
De Consumentenbond heeft online meer informatie over cookies en privacy.
De Europese privacywetgeving:
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel de
General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

Deze Europese privacywetgeving vervangt de Nederlandse variant, namelijk de voorganger
Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG heeft grote gevolgen voor webwinkels,
omdat de wet enorm is aangescherpt.

Persoonsgegevens verwerken: Waar moet je dan rekening mee houden: Ten eerste moet je een geldige reden hebben om
persoonsgegevens te verzamelen of verwerken. Bijvoorbeeld mag je gegevens verwerken waar de klant
expliciet toestemming voor geeft, of gegevens
die nodig zijn om de bestelling te kunnen leveren. Denk aan naam, adres- en betaalgegevens.
Bestaande klanten mag je nog steeds benaderen voor marketingdoeleinden.
Zorg wel dat zij zich gemakkelijk kunnen afmelden onder elk bericht dat je verstuurt.

Klantendata bewaren: Volgens de AVG heb je een informatieplicht.
Zorg dus dat je een heldere privacyverklaring hebt, waar de klant inzage heeft in welke gegevens
verzameld worden en waarom.
Naast het recht op inzage en rectificatie, mag een klant gegevens over zichzelf bij je opvragen.

Binnen een maand moet je deze kunnen aanleveren, bijvoorbeeld in een Excelbestand.
Ook mag een klant verzoeken zijn gegevens te verwijderen uit je databank.
De Europese wet geeft geen wettelijke bewaartermijn.
Gegevens mag je bewaren zolang ze nodig zijn voor het doel waarvoor je ze hebt verzameld.
Wil je klantendata verwerken om inzicht te krijgen in je doelgroep, zoals gemiddelde klantleeftijd of orderwaarde?
Dan kun je deze gegevens natuurlijk anonimiseren.
Omdat deze niet herleidbaar zijn tot een persoon, mag je ze onbeperkt bewaren.
Raadpleeg ook Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie over de AVG-wet.

SSL-certificaat: Als er online een betaling of verzending van een andere vorm van data
(bijvoorbeeld persoonlijke gegevens) plaatsvindt,
dan moet die data-overdracht versleuteld plaatsvinden. Voor een dergelijke
veilige verbinding wordt het SSL-protocol gebruikt.
Veilige urls beginnen dan met ‘https’ in plaats van ‘http’. Als webwinkelier moet
je verplicht over een SSL-certificaat beschikken.
Afhankelijk van het soort webwinkel dat je runt, kun je kiezen voor SSL-certificaten met domeinvalidatie,
met bedrijfsvalidatie of met uitgebreide bedrijfsvalidatie.

Wat verandert de PSD2 voor u:
Sinds 19 februari 2019 is de nieuwe regelgeving PSD2, kort voor Payment Service Directive, van kracht.
Er zijn een aantal dingen veranderd aan de richtlijn voor de regulering van betaaldiensten in
Europa die voor u belangrijk zijn om te weten.
De voorloper van de PSD2 is de PSD, een Europese richtlijn die in 2007 is ingevoerd.
De regelgeving is in leven geroepen om de internationale betalingen net zo
makkelijk en veilig te maken als binnenlandse betalingen.

Door veranderingen in de markt was de PSD niet meer actueel genoeg en daarom is de PSD2 opgesteld.
Sinds een week is PSD2 dus ook van kracht in Nederland. wettelijke eisen voor een webshop 
De aangepaste regelgeving zorgt ervoor dat een aantal zaken anders en beter geregeld worden.
De invoering van de PSD2 brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee voor u.
De PSD2 is een Europese richtlijn voor digitale toegang door derden tot betaalrekeningen bij banken.
Het wordt dan voor rekeninghouders in de Europese Unie mogelijk om andere dienstverleners dan
hun eigen bank toegang te geven tot hun betaalrekening. Toegang tot de betaalrekening door derde partijen.
Banken moeten het mogelijk maken dat derde partijen toegang krijgen tot de betaalrekening van hun klant,

mits de klant zelf toestemming geeft. wettelijke eisen voor een webshop wettelijke eisen voor een webshop
Een belangrijke wijziging voor u als webshop is dat u geen toeslagen meer mag berekenen voor creditcard
betalingen (betalingen met de betaalpas) en creditcardbetalingen (met creditcards van onder andere Master Card en Visa).
Oftewel je mag een klant niet langer 2% extra laten betalen als hij bijvoorbeeld met een VISA-card wil afrekenen.

Voor andere betaalmiddelen, zoals bijvoorbeeld AfterPay en acceptgiro mogen nog wel de toeslagen
berekend worden, maar nooit meer dan de daadwerkelijke kosten. wettelijke eisen voor een webshop vertrouwen consument
Let op: er geldt een uitzondering voor creditcards van bijvoorbeeld American Express
en Diners Club en creditcards voor de zakelijke markt.
Zij mogen nog wel toeslagen berekenen.wettelijke eisen voor een webshop
U dient bovenstaande te verwerken op uw webshop om zo boetes te voorkomen
die met eventuele controles worden opgelegd.wettelijke eisen voor een webshop

U kunt op de hoogte blijven van deze onderwerpen door onze website in de gaten te houden KeurOnline

Wettelijke eisen voor een Webshop
5 (100%) 1 vote[s]

wettelijke eisen voor een webshop wettelijke eisen voor een webshop wettelijke eisen voor een webshop vertrouwen consument
wettelijke eisen voor een webshop wettelijke eisen voor een webshop wettelijke eisen voor een webshop
wettelijke eisen voor een webshop wettelijke eisen voor een webshop wettelijke eisen voor een webshop
vertrouwen consument vertrouwen consument vertrouwen consument vertrouwen consument vertrouwen consument vertrouwen consument ondernemer met een webwinkel ondernemer met een webwinkel ondernemer met een webwinkel ondernemer met een webwinkel ondernemer met een webwinkel ondernemer met een webwinkel ondernemer met een webwinkel biedt je via internet producten of diensten aan biedt je via internet producten of diensten aan biedt je via internet producten of diensten aan biedt je via internet producten of diensten aan biedt je via internet producten of diensten aan biedt je via internet producten of diensten aan biedt je via internet producten of diensten aan

Don`t copy Copyright © 2010 KeurOnline